Natječaj za dječje radove

Već četvrt stoljeća SFera raspisuje godišnji natječaj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih škola na zadanu temu.

Sve pristigle radove pažljivo će razmotriti i vrednovati SFerin žiri za dječje nagrade, a najbolje autore, autorice i skupine autora nagrađujemo na svečanoj dodjeli nagrada u sklopu Svečane skupštine Društva za znanstvenu fantastiku SFera, koja je tradicionalno središnji događaj znanstveno-fantastične konvencije SFeraKon. Ujedno su najbolji radovi prikazani na izložbi u sklopu konvencije.

 

Molimo Vas da se pažljivo držite pravila natječaja.
Radovi koji neće slijediti pravila natječaja neće, nažalost, moći ući u konkurenciju.

 

Pravila natječaja i upute za slanje radova

Na natječaj se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Hrvatske.

Svaki rad obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime autora
 • Razred
 • Ime i kontakt podatke nastavnika – mentora (telefon, e-­mail adresu)
 • Naziv i adresu škole (samo naziv škole nije dovoljan! Molimo napišite punu adresu uključno s poštanskim brojem)
 • Odabranu temu (ovogodišnje teme pogledajte ovdje).

Radovi koji ne sadrže navedene podatke, na žalost, ne mogu ući u konkurenciju.

Primljeni radovi se ne vraćaju. Radovi moraju biti u žanru znanstvene fantastike ili fantasya. Radovi izvan žanra neće se razmatrati.

Rok za predaju je:

 • Za likovne i literarne radove –  31. ožujka 2018.
 • Za filmske radove – 22. travnja 2018. 

Radovi pristigli nakon roka neće se razmatrati.

 

LITERARNI RADOVI

 • Šalju se isključivo e-mailom na adresu natjecaj (at) sfera.hr
 • Radovi moraju biti napisani isključivo u Word formatu. PDF-ovi ili fotografirani/skenirani tekstovi neće se razmatrati.
 • Tekst treba biti ispisan fontom Calibri, veličine 12, s proredom 1.5.
 • Dužina teksta treba biti do 20 kartica teksta.
 • Word datoteku treba nasloviti na sljedeći način: [Tema] – [Ime Prezime] (npr. Putovnica za Atlantidu – Marija Kovač)
 • Obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na početku ili na kraju rada, a ne u zasebnom dokumentu ili tijelu e-maila
 • Ako se jednim e-mailom šalje više radova, svaki rad treba biti smješten u zasebnoj Word datoteci
 • Literarni radovi ne bi trebali biti eseji, već priče ili novele
 • Rok za predaju literarnih radova je 31. ožujak 2018.

 

LIKOVNI RADOVI

 • Šalju se isključivo običnom poštom (ne mailom, preporučeno, hp expressom itd.) na adresu:

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera
(literarni i likovni natječaj za djecu i mlade)
IV. Podbrežje 5
10020 Zagreb

 • Radovi se ne mogu osobno donijeti. Radovi dostavljeni na druge načine, umjesto pošte, neće ući u konkurenciju.
 • Tehnika izrade rada nije zadana. Ako je rad u digitalnom formatu (fotografija, digitalni crtež/slika itd.), rad je potrebno isprintati i poslati običnom poštom.
 • Obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na poleđini rada, ili u slučaju skulpture, na posebnom papiru.
 • Ako više učenika sudjeluje u jednom radu, potrebno je poslati fotografije procesa kako bismo mogli potvrditi da su svi potpisani učenici doista sudjelovali u izradi. Fotografije izrade se mogu poslati na e-mail natječaja uz napomenu o kojem je radu riječ, ili isprintati i poslati s radom.
 • Rok za predaju likovnih radova je 31. ožujak 2018. (Radovi trebaju biti poslani do kraja natječaja, ne i isporučeni. To znači da najkasniji datum na poštanskom žigu smije biti 31. ožujak 2018, ali rad ne mora do tog datuma stići na adresu natječaja.)

 

FILMSKI RADOVI

 • Video datoteka se treba nalaziti na servisu za pohranu podataka (npr. Jumbomail, Dropbox, Google Drive) ili na servisima YouTube ili Vimeo kao privatni video. Poveznica na video se šalje e-mailom na adresu natjecaj (at) sfera.hr. Video datoteke dostavljene kao privitak e-mailu neće biti zaprimljene.
 • Obavezni podaci o učenicima i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni u tijelu e-mail poruke, uz poveznicu.
 • Video datoteka treba biti u .avi ili .mpeg formatu, s kvalitetom videa od najmanje 720p.
 • Film može biti igrani ili animirani. Dokumentarni filmovi ne ulaze u konkurenciju.
 • Dužina filma je do 5 minuta. Duži filmovi neće ući u konkurenciju.
 • Natječaj za filmske radove je namijenjen učenicima srednjih škola.
 • Rok za predaju filmskih radova je 22. travanj 2018.

 

Ako imate pitanja, molimo Vas da prvo konzultirate Često postavljena pitanja.

 

Niste našli što Vas zanima? Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte (primarno mailom):

Paula Borošak
Predsjednica žirija za SFERICE
Mail: paula (at) sfera.hr
Web: www.sfera.hr

Želimo Vam puno sreće i inspiracije u stvaranju ovogodišnjih radova!