Natječaj za dječje radove

SFeraKon 2016. – literarni i likovni natječaj za djecu i mlade:

Već četvrt stoljeća SFera raspisuje godišnji natječaj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih škola na zadanu temu.

Sve pristigle radove pažljivo će razmotriti i vrednovati SFerin žiri za dječje nagrade, a najbolje autore, autorice i skupine autora nagrađujemo na svečanoj dodjeli nagrada u sklopu Svečane skupštine Društva za znanstvenu fanstastiku SFera, koja je tradicionalno središnji događaj znanstveno-fantastične konvencije SFeraKon. Ujedno su najbolji radovi prikazani na izložbi u sklopu konvencije.

Upute za slanje radova

Svaki rad obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

  • ime i prezime autora
  • razred
  • ime i kontakt podatke nastavnika (telefon, e-mail adresu)
  • ime i adresu škole
  • odabranu temu

Rok za predaju ističe 9. travnja 2016.

Radovi pristigli nakon roka, te radovi koji su nepotpuno označeni ili nemaju potrebnih podataka, na žalost, ne mogu ući u konkurenciju. Tehnika izrade likovnih radova i duljina literarnih radova nisu unaprijed zadani. Primljeni radovi se ne vraćaju,

Nagrađenim učenicima obavijest o nagradama i vremenu održavanja dodjele poslat ćemo na adresu škole. Oni koji ne budu u mogućnosti doći na dodjelu, svoje će nagrade dobiti poštom na adresu škole.

Likovne radove možete slati isključivo običnom poštom na adresu:

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera
(literarni i likovni natječaj za djecu i mlade)
IV. Podbrežje 5
10020 ZAGREB

Literarne radove možete slati isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu:

natjecaj(at)sfera.hr

Ne zaboravite: literarni radovi ne bi trebali biti eseji već priče ili novele!

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte (primarno mailom!):

Paula Borošak
Predsjednica žirija za SFERICE
Mail: paula (at) sfera.hr