Novi broj Parseka

Posted on 04.11.2006. | 0 comments

Neumrli hrvatski SF fanzin ponovno jaše, i to s glavom pod rukom! – javlja nam neumorni urednik neumrlog hrvatskog SF fanzina – Parseka. Ranojesenski 89. broj vam donosi:

  • In memoriam: Vesna Popović i Borivoj Jurković
  • Veronika Santo: Otok u obliku leptira, priča
  • Martina Frka: Sjeti se, priča
  • KVČR by Aleksandar Žiljak: Jo-ho-ho i boca ruma 2
  • Esej: Rasprava o ukusima: Inferiorni žanr, piše Dalibor Perković
  • Blogov kolac i u Parseku: Vampirske priče, piše Darko Macan

Na povećanom broju stranica, idemo dalje!

Do broja ćete prvom prilikom moći doći na partijskoj skupštini SFere 7. studenog.