Program SFere u svibnju

Posted on 02.05.2011. | 0 comments

Utorak, 03. 05. 2011.
19:00 – 20:30 SF u Booksi: Časopisi
Srijeda, 04. 05. 2011.
20:00 – 23:00 SFeraKonski sastanak
Utorak, 10. 05. 2011.
20:00 – 23:00 SFeraKonski sastanak

SFeraKon 2011:
13., 14. i 15. 05. 2011.

(Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb)

Utorak, 17. 05. 2011.
20:00 – 23:00 Post SFeraKonska depresija
Utorak, 24. 05. 2011.
20:00 – 23:00 SFeraKonski sastanak: pripreme za sudjelovanje na Euroconu 2011.
Utorak, 31. 05. 2011.
20:00 – 23:00 SFeraKonski sastanak: pripreme za sudjelovanje na Euroconu 2011.