Poziv na Izbornu skupštinu

Posted on 23.05.2012. | 1 comment

Na temelju članka 26. Statuta Društva za znanstvenu fantastiku “SFera” Izvršni odbor saziva Izbornu skupštinu Društva za 12. lipnja 2012. u 20:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Novi Zagreb Zapad, IV. Podbrežje 5, 10020 Zagreb (prostorije SFere).

Prijedlog dnevnog reda:

 

  1. Izbor radnih tijela Skupštine: Predsjednik Skupštine, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika
  2.  Utvrđivanje dnevnog reda
  3. Razrješenje predsjednika i potpredsjednika Društva te članova Izvršnog i Nadzornog odbora Društva
  4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Društva te članova Izvršnog i Nadzornog odbora Društva
  5. Financijsko izvješće za 2011.
  6. Izvješće – SFeraKon 2012. / Eurocon 2012.
  7. Plan rada za 2012. i 2013.
  8. Razno

 

Molimo članove da se odazovu u što većem broju.