Program SFere za ožujak 2013.

Posted on 04.03.2013. | 0 comments

Utorak, 05. 03.
18:30 h – 20:00 h = Radionica pisanja SFerin Inkubator
20:00 h – 22:00 h = SFerin klupski sastanak 

Utorak 12. 03.
20:00 h – 22:00 h = SFerin klupski sastanak, pripreme za SFeraKon

 

 

Utorak 19. 03.
18:30 h – 20:00 h = Radionica pisanja SFerin Inkubator
20:00 h – 22:00 h = pripreme za odlazak na ISTRAKON 2013. (22. – 24. 03.)

Vikend, 22.-24. 03.2013.  Sudjelovanje na ISTRAKONu 2013


Utorak 26. 03.

19:00 h – 21:00 h = SF u Booksi, tema naknadno