Poziv na skupštinu SFere

Posted on 15.09.2019. | 0 comments

Bocko-stanje-nacijeDana 01.10.2019. u SFerinim prostorijama na zagrebačkoj Kajzerici (IV. Podbrežje 5), održat će se godišnja skupština Društva SFera, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izvješće o radu društva SFera u 2018. godini
  2. Mišljenje NO-a o Izvješću o radu društva SFera u 2018. godini
  3. Izvješće o SFeraKonu 2019
  4. Mišljenje NO-a o Izvješću o SFerakonu 2019
  5. Razno

Pozivamo članove koji imaju teme za točku Razno da ih, ako je moguće, unaprijed najave Izvršnom odboru zbog bolje pripreme za raspravu.

Skupština počinje u 20:30. Molimo članove da se odazovu u što većem broju!