Natječaj za SFerinu SFeraKonsku zbirku 2021.

Posted on 25.09.2020. | 0 comments

I službeno je objavljen natječaj za sljedeću SFeraKonsku zbirku, 28. po redu!

Ne glumite iznenađenje i ne jaučite kako je rok kratak; većina priča koje stignu na natječaj su tradicionalno pisane poslije ljeta, a ako su autori najžešći tradicionalisti, onda su napisane minutu pred istek roka.

Propozicije natječaja:

  • u natječaj ulaze domaći, neobjavljeni radovi
  • tema nije zadana
  • pripovijetke moraju biti dužine okvirno 2000 do 8000 riječi
  • radove treba slati u privitku na e-mail adresu: natjecaj (at) sfera.hr
  • uz radove treba poslati kontakt podatke (telefon, e-mail, adresu) i kraću biografiju
  • rok za slanje je 31.01.2021.

Priče koje odabere urednički kolegij bit će objavljene u zbirci koja izlazi za SFeraKon 2021.

Za više detalja i dodatne savjete posjetite stranice natječaja.

Olovke u ruke, tipkovnice pod prste, i čitamo se!