Što je nagrada SFERA

U svrhu podizanja nivoa kvalitete, te popularizacije i poticanja domaćeg SF stvaralaštva, Društvo za znanstvenu fantastiku SFera od 1981. godine dodjeluje godišnju nagradu SFERA.

Nagrada SFERA prva je i najstarija nacionalna žanrovska nagrada u Hrvatskoj. Ona predstavlja priznanje pojedinom stvaraocu za njezino/njegovo ostvarenje u pojedinoj kategoriji. Takvo priznanje djeluje i prema ostalim stvaraocima, ali i prema SF-u i široj javnosti.

U interpretaciji SFerinog Pravilnika “SF” je zbirni naziv koji obuhvaća znanstvenu fantastiku, fantasy i nadnaravni horor.

Nagradu SFERA dobivaju najbolja ostvarenja iz područja SF-a, po prvi puta objavljena i/ili prikazana na hrvatskom jeziku u toku prethodne kalendarske godine. Nagrađeni autori primaju plaketu Društva za znanstvenu fantastiku SFera, a posebnu pločicu sa svojim imenom, nazivom djela i godinom lijepe na skulpturu SFera, popularnu “Pepeljaru”, na svečanoj dodjeli nagrada SFERA u sklopu Svečane skupštine Društva, središnjeg događaja SFeraKona, najveće hrvatske znanstveno-fantastične konvencije koju Društvo SFera organizira već više od 30 godina. O smišljanju i nastanku nagrade i “Pepeljare” možete detaljnije čitati u eseju Darija Đokića.

Povelja SFere

Osim nagrade SFERA, dodjeljivane su i povelje SFere, te diplome i zahvalnice.

Dobitnici Povelje su:

 • Emisija Eppur si muove Radio Zagreba (1981),
 • Dušan Vukotić (1982),
 • Sirius (1983),
 • IRO “Politika” i Brane Dimitrović (1984),
 • Galerija Studentskog centra, Boban Knežević i Talijanski kulturni centar (1985),
 • Centar za kulturu Pešćenica, Tehnički muzej i Borivoj Jurković (1986),
 • Žiga Leskovšek i IRO “Prosveta” (1987),
 • Dobrosav Bob Živković (1988),
 • Bojan Krstić (2002.),
 • Zarez (2003.),
 • SF portal NOSF (2004.),
 • Vlatko Jurić-Kokić (2005.),
 • Davor Šišović (2005.),
 • Boris Švel (2008.),
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (2009.)