Natječaj za dječje radove

Već trećinu stoljeća SFera raspisuje godišnji natječaj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih škola na zadanu temu.

Sve pristigle radove pažljivo razmatra i vrednuje SFerin žiri za dječje nagrade, te odabire pobjednike koje potom nagrađujemo na svečanoj dodjeli nagrada u sklopu Svečane skupštine Društva za znanstvenu fantastiku SFera, što je tradicionalno središnji događaj znanstveno-fantastične konvencije SFeraKon. Najbolje radove ujedno izlažemo na izložbi u sklopu konvencije.

Text natječaja za 2023. godinu

Molimo Vas da se pozorno pročitate pravila natječaja.
Radovi koji ne slijede pravila natječaja neće ući u konkurenciju.

 

Pravila natječaja i upute za slanje radova

Na natječaj se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Hrvatske.

Svaki rad obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime autora
 • Razred
 • Ime i kontakt podatke nastavnika – mentora (telefon, e-­mail adresu)
 • Naziv i adresu škole (samo naziv škole nije dovoljan! Molimo napišite punu adresu i poštanski broj)
 • Odabranu temu (ovogodišnje teme pogledajte ovdje).

Radovi koji ne sadrže navedene podatke ne ulaze u izbor za nagradu.

Primljeni radovi se ne vraćaju. Radovi moraju biti u žanru znanstvene fantastike ili fantasyja. Radovi izvan žanra neće se razmatrati.

Rok za predaju je radova je 7. travnja 2023.

Radovi pristigli nakon roka neće se razmatrati.

 

LITERARNI RADOVI

 • Šalju se isključivo e-mailom na adresu sferice (at) sfera.hr
 • Radovi moraju biti napisani isključivo u Word formatu. PDF-ovi ili fotografirani/skenirani tekstovi neće se razmatrati.
 • Tekst treba biti ispisan fontom Calibri, veličine 12, s proredom 1.5.
 • Dužina teksta treba biti do 20 kartica teksta.
 • Word datoteku treba nasloviti na sljedeći način: [Tema] – [Ime Prezime] (npr. Legenda o Slatkišopadu – Marija Kovač)
 • Obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na početku ili na kraju rada, a ne u zasebnom dokumentu ili tijelu e-maila
 • Ako se jednim e-mailom šalje više radova, svaki rad se treba nalaziti u zasebnoj Word datoteci
 • Literarni radovi ne bi trebali biti eseji, već priče ili novele
 • Rok za predaju literarnih radova je 7. travnja 2023.

 

LIKOVNI RADOVI

 • Šalju se isključivo običnom poštom (ne e-mailom, preporučeno, HP expressom itd.) na adresu:

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera
(literarni i likovni natječaj za djecu i mlade)
IV. Podbrežje 5
10020 Zagreb

 • Radovi se ne mogu osobno donijeti. Radovi dostavljeni na druge načine, umjesto pošte, neće ući u konkurenciju.
 • Tehnika izrade rada nije zadana. Ako je rad u digitalnom formatu (fotografija, digitalni crtež/slika itd.), rad je potrebno isprintati i poslati običnom poštom.
 • Obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na poleđini rada, ili u slučaju skulpture, na posebnom papiru.
 • Ako više učenika sudjeluje u jednom radu, potrebno je poslati fotografije procesa kako bismo mogli potvrditi da su svi potpisani učenici doista sudjelovali u izradi. Fotografije izrade se mogu poslati na e-mail natječaja uz napomenu o kojem je radu riječ, ili isprintati i poslati s radom.
 • Rok za predaju likovnih radova je 7 travnja 2023. (Radovi trebaju biti poslani do kraja natječaja, ne i isporučeni. To znači da najkasniji datum na poštanskom žigu smije biti 7. travnja 2023., ali rad ne mora do tog datuma stići na adresu natječaja.)

 

STRIPOVI

 • Kategorija stripa namijenjena je isključivo učenicima srednjih škola.
 • Šalju se isključivo običnom poštom (ne e-mailom, preporučeno, HP expressom itd.) na adresu:

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera
(literarni i likovni natječaj za djecu i mlade)
IV. Podbrežje 5
10020 Zagreb

 • Radovi se ne mogu osobno donijeti. Radovi dostavljeni na druge načine, umjesto pošte, neće ući u konkurenciju.
 • Ako je rad u digitalnom formatu, potrebno ga je isprintati i poslati običnom poštom.
 • Obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na poleđini rada.
 • Ako više učenika sudjeluje u jednom radu, potrebno je poslati fotografije procesa kako bismo mogli potvrditi da su svi potpisani učenici doista sudjelovali u izradi. Fotografije izrade se mogu poslati na e-mail natječaja uz napomenu o kojem je radu riječ, ili isprintati i poslati s radom.
 • Rok za predaju stripova je 7. travnja 2023. (Radovi trebaju biti poslani do kraja natječaja, ne i isporučeni. To znači da najkasniji datum na poštanskom žigu smije biti 7. travnja 2023., ali rad ne mora do tog datuma stići na adresu natječaja.)

 

Informacije o zaštiti privatnosti naći ćete ovdje

Ako imate pitanja, molimo Vas da prvo konzultirate Često postavljena pitanja.

 

Niste našli što Vas zanima? Za dodatne informacije javite se žiriju za SFERICE na e-mail sferice (at) sfera.hr

Želimo Vam puno sreće i inspiracije u stvaranju ovogodišnjih radova!