Pobjednici natječaja SFERICA 2021. godine

LIKOVNI RADOVI

1.-4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Vitezovi okruglog sira

1. nagrada: Martin Budna – 3. r., OŠ braće Radić, Koprivnica
2. nagrada: Fran Sironić – 4. r., OŠ Vežice, Rijeka
3. nagrada: Erik Žeželj – 3. r., OŠ braće Radić, Koprivnica

Slastičarnica Nikole Tesle

1. nagrada: Evita Ljuboja – 1. r., OŠ Podmurvice, Rijeka
2. nagrada: Jakov Kulaš – 1. r., OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
3. nagrada: Antonia Kolveši – 3. r., OŠ Podmurvice, Rijeka
3. nagrada: Mihaela Linić – 3.r., OŠ Jelenje – Dražice

 

5.-8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Futuropolis

1. nagrada: Marija Dora Novački – 8. r., OŠ Bedekovčina
2. nagrada: Lea Korade – 6. r., OŠ Ljudevit Gaj, Mihovljan
3. nagrada: Ana Barić – 6.r., OI. Osnovna škola Čakovec

Sjenokipar

1. nagrada: Magda Oswald – 6. r., OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek
2. nagrada: Iva Gorički – 7. r., OŠ Bedekovčina
3. nagrada: Tea Mekić – 6.r., OŠ Malešnica, Zagreb
3. nagrada: Marko Jukić – 6.r., OŠ Franje Krežme, Osijek

 

SREDNJA ŠKOLA

Cybersirotinja

1. nagrada: Mirta Mihac – 4. r., Srednja strukovna škola Varaždin
2. nagrada: Roko Zorić – 4. r., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
3. nagrada: Katja Grgurić – 3.r., Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Četvrt dimenzije uma

1. nagrada: Diego Belci – 1. r., Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula
2. nagrada: Emili Šebelja – 4. r., Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci
3. nagrada: Iva Petak – 3.r., Učenički dom Ivana Mažuranića, Zagreb

 

LITERARNI RADOVI

1.-4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Prodajemo nakit za planete

1. nagrada: Gita Radiković – 3. r., OŠ Petar Zrinski Šenkovec, Čakoveca
2. nagrada: Gabriela Šupica – 3. r., OŠ – SE San Nicolo, Rijeka
3. nagrada: Jakov Švarc – 3.r., OŠ Ivana Gundulića, Zagreb

Kabanica koja štiti od uroka

1. nagrada: Luna Košćina – 3. r., OŠ Ivana Cankara, Zagreb
2. nagrada: Magdalena Kefelja – 3. r., OŠ Savski Gaj, Zagreb
2. nagrada: Leon Kuzma – 3. r., OŠ Gornji Mihaljevec, Macinec
3. nagrada: Svemir Alexander Jimenez Baretić – 2.r., OŠ Fran Franković, Rijeka

 

5.-8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Protuvremenska kapsula

1. nagrada: Vito Lovreković – 6. r., OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko
2. nagrada:  Iva Balent – 7. r., OŠ Drago Gervais Brešca, Jurdani
3. nagrada: Toni Oreb – 8.r., OŠ Vladimir Gortan, Rijeka

Cijena Sfingina osmijeha

1. nagrada: Tina Tomljanović – 7. r., OŠ Drago Gervais Brešca, Jurdani
2. nagrada: Duga Golubić – 7. r., OŠ Kajzerica, Zagreb
3. nagrada: Dana Damjanović – 7.r., OŠ Stjepana Radića Čaglin, Čaglin

 

SREDNJA ŠKOLA

Bon za 100 otkucaja srca

1. nagrada: Chiara Pumper – 4. r., III. gimnazija, Zagreb
2. nagrada: Barbara Bosanac – 3. r., Gimnazija Karlovac
3. nagrada: Ana Gotovac – 3.r., Gimnazija Požega

Etička upotreba antropocida

1. nagrada: Filip Dučić – 4. r., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
2. nagrada: Bruno Tonković – 3. r., V. gimnazija, Zagreb