Povratak na glavnu stranicu
parsek.blog.hr

Od ovog broja počinjemo s objavljivanjem priloga za bibliografiju hrvatske znanstvene fantastike; zahvaljujemo Igoru Tabaku za prebacivanje bibliografije u elektronički format.

BIBLIOGRAFIJA HRVATSKOG SF-a

Sastavio:Živko Prodanović

Građa za bibliografiju hrvatske znanstveno-fantastične književnosti /pripovijetke, novele i romani/ objavljene u knjigama do 1945·godine.


Posvećeno Vjenceslavu Novaku, piscu koji je prvi u hrvatskoj književnosti potražio druga razumna bića u dubinama svemirskog prostranstva.


I. Bibliografija


l. VJENCESLAV NOVAK: PAVAO ŠEGOTA
Zagreb 1888. Naklada Matice Hrvatske. Zabavna knjižnica Matice Hrvatske. Svezak CVII-CIX. Pag. 6-203 /204/ str.1. m8º.
Knjiga je uvjetno uvrštena u ovu bibliografiju hrvatske znanstveno-fantastične književnosti. U romanu autor na dva mjesta kroz razgovor i razmišljanje govori o drugim razumnim bićima u Svemiru kao nužnoj i znanstveno mogućoj činjenici.

2. M.O. i Z.V.: TRGOVINA IDEJA

Zagreb /l901./ 2 .. Tiskom Prve hrvatske radničke tiskare. Pag. 39 /40/ str. Omot ornamentiran. 8º.

M.O. i Z.V. su inicijali pisaca Milana Ogrizovića i Zvonimira Vukelića.

3. M.O. i Z.V: NOVA TRGOVINA IDEJA. Satirička fantazija u 5 knjiga.

Zagreb 1902. Naklada autora. Tiskano u Prvoj hrvatskoj radničkoj tiskari. Pag. 167 /168/ str. s vinjetama. Omot ilustriran u boji, s nekoliko slika, priloga i bilježaka u tekstu. v8°.

RFM /Rudolf Franin Mađer/ nije u pravu kada u knjizi Znameniti i zaslužni Hrvati, Zagreb 1925. na stranici 285. tvrdi da su Milan Ogrizović i Zvonimir Vukelić Trgovinu ideja tiskali 1900. godine, a Novu trgovinu ideja 1903. godine.

4. FRAN GALOVIĆ: ZAČARANO OGLEDALO

Zagreb 1913. Naklada Društva hrvatskih književnika. Suvremeni hrvatski pisci - redovita izdanja Društva hrvatskih književnika, knjiga 25. Ureduje za Odbor Nakladnog fonda DHK u Zagrebu Julije Benešić. Pag. 5-130 /132/ str. i fotografija pisca. 8º.

Prema V.D. u knjizi "Znameniti i zaslužni Hrvati", Zagreb 1925. stranica 90. puno ime autora je Franjo Galović.

Netočan je podatak Aleksandra B. Nedeljkovića u knjizi Naših 110 SF godina, Beograd 1983. stranica 4., da je izdavač ove Galovićeve knjige Savez hrvatskih pisaca. Takav savez ili udruga pod tim nazivom nikada nisu postojali. U Bibliografiji objavljenoj u "Andromedi 3", almanahu naučne fantastike, Beograd 1978. kao izdavač ovog izdanja pogrešno se navodi "Suvremeni pisci". Također je sasvim proizvoljan i netočan podatak objavljen u Bibliografiji u fanzinu "Meteor", br.25, Subotica 1988. strana 8, da je "Začarano ogledalo" tiskano pod naslovom "Ogledalo" i to kao izdanje Binoze, Zagreb 1940. i kao izdanje Hrvatskog izdavalačkog i bibliografskog zavoda, također u Zagrebu 1940. godine.

5. JOS. KULUNDŽIĆ: LUNAR

Beograd 1921. Naklada Sveslavenske knjižarnice. Biblioteka "Albatros", svezak 4. Uređuju Stanislav Vinaver i Todor Manojlović. Naslovni crtež Petar Dobrović. Predgovor Zdenko Vernić. Latinicom i na str. 3 ćirilicom. Pag 6-156. str. m8º.

Jos. Kulundžić punim je imenom Josip Kulundžić.

Nije točan podatak Zorana Živkovića objavljen na stranicama 119 i 123 u članku Jugoslavija, časopis "Sirius", br. 159/160, Zagreb 1989. da je Kulundžićev roman tiskan 1922. godine.

6. I. GRBAVAC: TAJINSTVENI MARSIJANCI

Zagreb I924. Tisak Z. Pećnjak. 16º. Sv. 1. 30 str. Izlazilo u svescima.

Izvor: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940. Knjiga 5, Zagreb 1985. Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

7. VLADIMIR NAZOR: CRVENI TANK

Izašlo u knjizi Vladimir Nazor: Svjetionik i crveni tank. Zagreb /1924./. Naklada St. Kugli Knjižara kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije u Zagrebu. Vladimir Nazor: Nove priče, svezak treći. Pag, 9·39 /40/ str. Omot ilustriran. 8°.

Pripovijetka Crveni tank može se razvrstati i kao simbolička fantazija.

8. DOBROSLAV JURJEVSKI: LETEĆA LAĐA

Koprivnica 1924. Knjižara Vinka Vošickog. Pag. 134 /136/ str. Omot ilustriran. v8°.

Dobroslav Jurjevski je pseudonim pisca Joe S. Rendulića.

Pogrešan je navod Zorana Živkovića objavljen u članku Jugoslavija u časopisu "Sirius", Zagreb 1989. na 119. stranici da je roman "Leteća lađa" tiskan u periodici.

9. VJENCESLAV NOVAK: SVET VOLA - MORE ČEKA. Roman primorskeho studenta v Praze. /Pavao Šegota/

Praha 1925. Prel. Karel Čvančara. Českomoravske podniky tiskarske a vydavatelske. 224 str.

Izvor: Stanislawa Sykorova: Hrvatska književna djela u češkim prijevodima od 1560. do 1990. godine s dodatkom za period od 1990. do 1999. godine. Članak S. Sykorove tiskan je u "Pet stoljeća hrvatske knjige u Češkoj", Zagreb i Prag 2000. Nacionalna i sveučilišna knjižnica /Zagreb/ i Narodni knihovna Česke Republiky /Praha/.

Vidi napomenu uz izdanje Vjenceslav Novak: Pavao Šegota, Zagreb 1888.

10. MLADEN HORVAT: ZELENE OČI

Izašlo u knjizi Mladen Horvat: Strah. Zagreb /1925./. Vlastito izdanje. Naslovni list crtao prof. M. Uzorinac. Pag. 4-69 /70/ str. Tisak "Tipografija" d.d. Zagreb. 8°.

M. Uzorinac je Mirko Uzorinac.

11. MLADEN HORVAT: MURI MASSANGA, Roman čovjeka koji je osvojio svijet.

Zagreb /192?./. Naklada Knjižare St. Kugli. Naslovni list i ilustracije od akademskog slikara g. O.A. Pag. 3-156 /158/ str. i 2 lista sa slikama. Omot. 8°.

O.A su inicijali slikara Otokara Antoninija.

U tekstu Zvonimira Furtingera "Počeci naučne fantastike", objavljenom u Andromedi 2, almanahu naučne fantastike, Beograd 1977. na stranici 377. krivo je napisan naslov - "Muri Masanga". I Zoran Živković u članku "Jugoslavija" u časopisu "Sirius" br.159/160, Zagreb 1989, na stranici 119 pogrešno piše naslov ove knjige - "Muri Masanga".

12. SLAVKO BATUŠIĆ: ZBILO SE ČUDO U GRADU

Izašlo u knjizi "Odabrane novele savremene hrvatske proze". Zagreb 1930. Izdavač i odgovorni urednik Josip Svečenski. Biblioteka savremenih pisaca 1-2, Naslovni list i fotomontažu izradio Ljubo Babić. Na ovitku knjige piše i drukčiji naslov - "Savremena hrvatska proza". Pag. 5-216 str. 8°.

13. SLAVKO BATUŠIĆ: ZBILO SE ČUDO U GRADU

Zagreb 1930. Tisak i naklada Jugoslavenske štampe d.d. Pag. 3-39 /4o/ str. 8°.

14. DOBROSLAV JURJEVSKI: OTMICA KAPETANA SINBADA. Avanturistički roman iz života amerikanskih Hrvata.

Zagreb 1930. Naklada Zaklade tiskare "Narodnih novina". Zabavna biblioteka XL kolo, knjiga 483. Uređuje dr. Nikola Andrić. Pag, 3-183 /184/ str. m8°.

Dobroslav Jurjevski je pseudonim pisca Joe S. Rendulića.

15. IVO RUKAVINA: ZEPPELINOM OKO SVIJETA, Povijesni podvizi i pustolovine iz god. 1929.

Zagreb /1930./. Tisak i naklada Knjižare St. Kugli. S 19 slika, ilustrirao Andrija Maurović. Pag, 7-185 /186/ str. 8°.

Znanstveno-fantastični element romana sadržan je u izumu lijeka "vitalin".

Puno ime autora je Ivan Rukavina.

U knjizi "Dečja i omladinska knjiga", Beograd 1933. na stranici 64 napravljena je manja greška kada se naziv knjige navodi kao "Zepelinom oko svijeta".

16. SLAVKO BATUŠIĆ: ZBILO SE ČUDO U GRADU

Izašlo u knjizi Slavko Batušić: Čuda i čarolije. Zagreb 1931. Vlastita naklada. Pag. 7-190 /194/ str. 8°.

Od ovog izdanja tiskan je ograničen broj numeriranih i uvezanih primjeraka.

1. U zagradi je stvaran broj stranica

2. U nekim izdanjima godina tiskanja nije izričito navedena. U zagradi godine do kojih se došlo iz drugih izvora.forum
www.sfera.hr