Povratak na glavnu stranicu
parsek.blog.hr

Nastavljamo s objavljivanjem priloga za bibliografiju hrvatske znanstvene fantastike i to hrvatskih SF djela objavljenih kao knjige. Zahvaljujemo Igoru Tabaku za prebacivanje bibliografije u elektronički format.

BIBLIOGRAFIJA HRVATSKOG SF-a (II. dio)

Sastavio:Živko Prodanović

Građa za bibliografiju hrvatske znanstveno-fantastične književnosti /pripovijetke, novele i romani/ objavljene u knjigama do 1945·godine.

17. VJENCESLAV NOVAK: PAVAO ŠEGOTA

Zagreb 1931, Nakladna knjižara Minerva D.D. Djela Vjenceslava Novaka, sv. 1. Priredio dr. Slavko Ježić. Novi hrvatski pisci. Urednik dr. Slavko Ježić, Hrbat uveza izradi1a g-đica A. Martinić. Naslov Atelier Mirosavljević-Kocmat. Pag. 5-165/168/ str, v8º.1.

Upitno je, a vjerojatno i nepostojeće "Minervino" izdanje tog romana iz 1932. godine koje se navodi u knjizi "Dečja i omladinska knjiga",Beograd 1933. na stranici 62.

18. MATO HANŽEKOVIĆ: GOSPODIN ČOVJEK, Roman istine.

Zagreb/1932./ 2. Naklada Zadružnog štamparskog zavoda. Pag. 7-459 /464/str. v8º. Postoji broširano, uvezano i luksuzno izdanje.

Aleksandar B. Nedeljković na stranici 3 i 21 u svojoj knjizi "Naših 110 SFgodina", Beograd 1983., navodi izdanje romana "Gospodin čovjek"iz 1939. godine. To izdanje ne postoji. Taj pogrešan podatak o izdanju iz 1939.godine nalazi se također i u "Bibliografiji" objavljenoj u Andromedi 2, almanahu naučne fantastike, Beograd 1977., na stranici 405.

19. VLADIMIR NAZOR:CRVENI TANK

Izašlo u knjizi Vladimir Nazor: Fantazije i groteske. Zagreb /1933./, Izdanje Knjižare Z. i V. Vasića /V.Vasić i R.N. Horvat/. Pripovijetke Vladimira Nazora, Pag,7-102 /104/ str. 8º.

Vidi napomenu uz knjigu Vladimir Nazor: Svjetionik i Crveni tank, Zagreb /1924./.

20. TIK S. TOLLA:CRVENI DUSI

Zagreb/1935./. Odgovorni urednik Lucijan V. Celjak. Tiskara C. A. Albrecht /PetarAcinger/. Izlazilo u svescima od broja 1 do 13. Nedovršeno. Marginalno znanstveno-fantastično djelo, SF element povezan je s Atlantidom, ali je ostao nedorečen.

Tik S. Tolla je pseudonim Stanka Radovanovića.

Možese prihvatiti teza da je koautor ovog romana Zvonimir Furtinger. Premadostupnim podatcima Stanko Radovanović i Zvonimir Furtinger zajednički sunapisali roman "Crveni duh", koji je isto tako izlazio u svescima iostao nedovršen, pa je prihvatljiva pretpostavka da je ustvari riječ o ovomromanu.

21. AUGUST CESAREC: SAN DOKTORA LUPUSA

Izašlo u knjizi August Cesarec: Izraelov izlazak i druge legende. Zagreb 1938.Hrvatska naklada. Knjiga br. 9. Pag. 7-154 /158/ str. 8°.

22. AUGUST CESAREC: POSJETA IZDALEKA

Izašlo u knjizi August Cesarec: Izraelov izlazak i druge legende. Zagreb 19.38.Hrvatska naklada. Knjiga br. 9. Pag. 7-154 /158/ str. 8°.

23. MLADEN HORVAT: DERNEGER MURI

Berlin-Wien/ 1938.?/. Glöckner-Verlag Glöckner Bücher 16. Glbckner-Bticher Eracheinen Wiiehentlich Schirifteintung Tibor Yost. Berechtigte übertragung aus demKroatischen vom Eugen Scharin. Ilustrationen von Michael Biro. Druck"Elbemühl" Wien. Umschlag Druck Josef Gerstmayer, Wien. Umschlag Bild/Photo United Artists/. Ein Buch vom Weltbegewenden. Willen str. 5. Pag. 7-255/258/ str. m8°.

24. FRAN GALOVIĆ: ZAČARANO OGLEDALO

Izašlo u knjizi Fran Galović: Pripovijesti I./1903-1912/. Zagreb 1942. Izdanje Hrvatskog izdavalačkog zavoda. Djela Frana Galovića. Sv. I. Uređuje JulijeBenešić. Pag. 5-275 /276/ str. 8°.

Vidi napomenu uz izdanje Fran Galović: Začarano ogledalo, Zagreb 1913.

25. VJENCESLAV NOVAK:PAVAO ŠEGOTA

Zagreb 1944. Galebovi. Izabrana djela hrvatskih pisaca 17-18. Zbir I. Izabrana djela Vjenceslava Novaka. Sv. VIII-IX. Priredio Fedor Pucek. Pag. 6-279 /280/ str.m8°.

Vidi napomenu uz izdanje Vjenceslav Novak: Pavao Šegota, Zagreb 1888.

II. Abecedno kazalo pisaca i njihovih djela

1. BATUŠIĆ, Slavko

1.ZBILO SE ČUDO U GRADU

Zagreb1930. Objavljeno u knjizi ODABRANE NOVELE SAVREMENE HRVATSKE PROZE, Josip Svećenski.

2.ZBILO SE ČUDO U GRADU

Zagreb 1930. Jugoslavenska štampa d.d.

3.ZBILO SE ČUDO U GRADU

Zagreb 1931. Objavljeno u knjizi SLAVKO BATUŠIĆ: ČUDA I ČAROLIJE, Vlastita naklada.

 

2. CESAREC , August

1.POSJETA IZDALEKA

Zagreb 1938. Objavljeno u knjizi AUGUST CESAREC: IZRAELOV IZLAZAK I DRUGE LEGENDE. Hrvatska naklada.

2.SAN DOKTORA LUPUSA

Zagreb1938. OBJAVLJENO U KNJIZI AUGUST CESAREC: IZRAELOV IZLAZAK I DRUGE LEGENDE, Hrvatska naklada.

 

3. GALOVIĆ, Fran

1. ZAČARANO OGLEDALO

Zagreb 1913. Naklada Društva hrvatskih književnika.

2. ZAČARANO OGLEDALO

Zagreb 1942. Objavljeno u knjizi FRAN GALOVIĆ: PRIPOVIJESTI I. /1903-1912/. Hrvatski izdavalački zavod.

4. GRBAVAC, I.

1.TAJINSTVENI MARSIJANCI

Zagreb1924.

5. HANŽEKOVIĆ, Mato

1.GOSPODIN ČOVJEK

Zagreb 1932. Zadružni štamparski zavod.

6. HORVAT, Mladen

1. MURI MASSANGA

Zagreb 1927, Knjižara St. Kugli.

2.DER NEGER MURI

Berlin-Wien 1938. Gliückner-Verlag.

3.ZELENE OČI

Zagreb 1925. Objavljeno u knjizi MLADEN HORVAT: STRAH, Vlastito izdanje.

7. JURJEVSKI, Dobroslav

1. LETEĆA LAĐA

Koprivnica 1924. Knjižara Vinka Vošickog.

2. OTMICA KAPETANA SINBADA

Zagreb 1930. Naklada Zak1ade tiskare "Narodnih novina".

8. KULUNDŽIĆ, Jos.

1. LUNAR

Beograd 1921, Sveslavenska knjižarnica

9. M.O. i Z.V.

1.NOVA TRGOVINA IDEJA

Zagreb 1902, Naklada autora.

2.TRGOVINA IDEJA

Zagreb 1901.

10. NAZOR, Vladimir

1.CRVENI TANK

Zagreb1924. Objavljeno u knjizi VLADIMIR NAZOR: SVJETIONIK I CRVENI TANK. St. Kugli Knjižara kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije.

2.CRVENI TANK

Zagreb 1933. Knjižara Z. i V. Vasića /V.Vasić i B.N. Horvat/.

11. NOVAK, Vjenceslav

1. PAVAO ŠEGOTA

Zagreb 1888. Matica Hrvatska

2. PAVAO ŠEGOTA

Zagreb 1931. Knjižara "Minerva" D.D.

3.PAVAO ŠEGOTA

Zagreb 1944. Galebovi

4.SVET VOLA - MORE ČEKA /PAVAO ŠEGOTA/

Praha 1925. Českomoravske podniky tiskarske a vydavatelske.

12. RUKAVINA, Ivo

1. ZEPPELINOM OKO SVIJETA

Zagreb 1930. Knjižara St. Kugli.

13. TOLLA , Tik S.

1. CRVENI DUSI

Zagreb 1935.

1. U zagradi je stvaran broj stranica

2. U nekim izdanjimagodina tiskanja nije izričito navedena. U zagradi godine do kojih se došlo izdrugih izvora.forum
www.sfera.hr