Povratak na glavnu stranicu
parsek.blog.hr
Marina Jadrejčić

MEGAPRIVATIZACIJA"Prvi put, drugi put, treći put; Zemlja prodana za jedan Galaktički dolar Rigelijancu u trećem redu!"forum
www.sfera.hr