Posts Tagged "Ray Harryhausen"

(S)Fantasy Vintage: Sinbadovo sedmo putovanje (1958.)

Posted on 14.12.2010. | 0 comments

(S)Fantasy Vintage: Sinbadovo sedmo putovanje (1958.)

Pomama i napeto TV praćenje Šeherezade u Hrvata ne može, eto, zaobići niti našu SF Vintage gledaonicu. A. Žiljak nas je u zadnjoj gledaonici ove godine odlučio iznenaditi jednom od Šeherezadinih priča – onoj o Sinbadu. Šeherzada naime svoje pripovijedanje caru Onuru, pardon, Šahrijahu počinje upravo pričama o Sindbadu, kojih je bilo sedam (E.A. Poe […]

Read More