Posts Tagged "skupština"

Poziv na skupštinu SFere

Posted on 04.06.2015. | 0 comments

Poziv na skupštinu SFere

Dana 16. 6. 2015. u SFerinim prostorijama na zagrebačkoj Kajzerici (IV. Podbrežje 5) održat će se skupština društva SFera, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Konačni izvještaj za 2014
  2. Izbor predsjednika žirija nagrade SFERA
  3. Prijedlog strateškog planiranja
  4. Razno
Read More

Poziv na skupštinu SFere

Posted on 05.02.2015. | 0 comments

Poziv na skupštinu SFere

Dana 17. 2. 2014. u SFerinim prostorijama na zagrebačkoj Kajzerici (IV. Podbrežje 5) održat će se skupština društva SFera, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Izvješće za 2014. godinu
  2. Rasprava o programu za 2015. godinu
  3. Prijedlozi obilježavanja 40 godina Društva SFera
  4. Razno
Read More

Poziv na skupštinu SFere

Posted on 30.12.2008. | 0 comments

Dana 13. 01. 2009. u SFerinim prostorijama na zagrebačkoj Kajzerici (IV. Podbrežje 5) održat će se skupština društva SFera, sa slijedećim dnevnim redom: Izvještaj za 2008. godinu Program za 2009. godinu SFeraKonski GoH Razno Skupština počinje u 20:00 sati. Molimo članove da se odazovu u što većem broju! Read More

Poziv na skupštinu SFere

Posted on 30.12.2006. | 0 comments

Dana 13. 01. 2009. u SFerinim prostorijama na zagrebačkoj Kajzerici (IV. Podbrežje 5) održat će se skupština Društva SFera, sa slijedećim dnevnim redom: Izvještaj o radu 2008. Program za 2009. godinu SFeraKonski GoH Razno Skuština počinje u 20:00. Mole se članovi da se odazovu u što većem broju! Read More