Kategorije i postupak žiriranja

Kategorije nagrade SFERA

U samom početku nagrada je bila prvenstveno književna, ali je širenje domaćeg SF stvaralaštva po svim medijima dovelo do potrebe za preciznijim definiranjem kategorija.

Literarne kategorije nagrade SFERA su:

 • minijatura (do 5 kartica)
 • kratka priča (5-15)
 • priča (16-50)
 • novela (51-100)
 • roman (preko 100 kartica)
 • roman za mlade
 • roman za djecu
 • drama
 • poezija
 • esej / književna teorija

Likovne kategorije nagrade SFERA su:

 • ilustracija u boji
 • crno-bijela ilustracija
 • strip

Kategorija Posebna ostvarenja nagrade SFERA obuhvaća ostale medije, poput kostimografije, skulpture, filma, videa i glazbe.

Konačno, tu su i Nagrada za životno djelo, te posebna nagrada za djelo novog, mladog autora, nazvana Protosfera.

Nagrada se u nekoj kategoriji ne mora dodijeliti ukoliko produkcija ne zadovoljava minimum kvalitete potreban za dodjelu nagrade.

Prijava djela

Za nagradu SFERA radove nije nužno prijavljivati. Samim činom objavljivanja u konkurenciju ulaze sva djela hrvatskih autora objavljena na hrvatskom jeziku u protekloj kalendarskoj godini, uključujući i objavljivanje na internetu.

Međutim, Društvo za znanstvenu fantastiku SFera potiče i poziva nakladnike, autore i pojedince da obavještavaju žiri o žanrovskim radovima kako bi se izbjegli eventualni propusti.

Nakladnici, autori i pojedinci mogu se javiti na e-mail: nagrada.sfera(at)sfera.hr.

Pod objavljivanjem se podrazumijeva objava djela u fizičkim i elektroničkim izdanjima s pripadajućim ISSN i ISBN brojevima. Izdanja koja ne posjeduju ISSN i ISBN brojeve ulaze u konkurenciju samo pod uvjetom da su prošla odgovarajući urednički proces od strane osobe koja nije autor djela.

 

Žiri

Žiri za nagradu SFERA sastoji od predsjednice/predsjednika i članova žirija.

Predsjednicu/predsjednika imenuje Društvo, a žiri sastavlja predsjednica/predsjednik. Pri sastavljanju žirija nastoji se postići idealan omjer književnih stručnjaka i ljubitelja SF-a. Sastav žirija se smije mijenjati iz godine u godinu. U radu žirija smiju sudjelovati pojednici koji nisu članovi Društva za znanstvenu fantastiku SFera.

Zainteresirani za članstvo u žiriju se mogu javiti na e-mail: nagrada.sfera(at)sfera.hr. Žiri mora imati minimalno pet članova, a maksimalan broj članova nije ograničen.

Obaveza je svih članova žirija da pročitaju sva djela u konkurenciji, te da budu fizički prisutni na dan žiriranja koje se obično održava u Zagrebu, mjesec dana prije SFeraKona.

 

Postupak žiriranja

Žiriranje se odvija u tri kruga.

U prvom krugu članovi žirija biraju po pet priča i dodjeljuju im od jedan do pet bodova. Ako među članovima žirija ima onih čije priče se nalaze u konkurenciji, oni ne dodjeljuju bodove svojim pričama (nije izričito zabranjeno, ali tako nešto se dosad još nije dogodilo). Bodovi se zbrajaju i u drugi krug ulazi desetak priča, ovisno o ukupnom broju priča i o broju članova komisije.

U drugom krugu članovi žirija biraju tri priče i daju im po jedan bod. U drugom krugu ne sudjeluju članovi čije su priče prošle prvi krug.

U treći krug ulazi nekoliko priča (uglavnom manje od pet – ovisi o njihovom ukupnom broju kao i broju članova komisije) koje su dobile najveći broj bodova. U trećem krugu donosi se konačna odluka o nagradi koja mora biti donesena konsenzusom. U njemu također ne sudjeluju članovi komisije čije su priče ušle u taj krug.