Časopis UBIQ

UBIQ se naziva časopisom za književnu fantastiku, a pod tom tradicionalnom žanrovskom odrednicom podrazumijeva se polje onoga što se danas sve češće naziva “spekulativnom fikcijom”, odnosno svi žanrovi i hibridni žanrovi fantastike u književnosti; također, časopis tiska književna djela, ali i stručnu kritiku, esejistiku, teoriju i historiografiju.

Književni časopis za znanstvenu fantastiku UBIQ je počeo izlaziti 2007. godine, a u 2014. ga, nakon gašenja dotadašnjeg izdavača, izdavačke kuće Mentor d.o.o, od 14. broja nastavlja izdavati Društvo za znanstvenu fantastiku SFera.

UBIQ možete pratiti i na Facebooku, a više informacija potražite i na blogu časopisa.

Uskoro… UBIQ 32 (2023.)


Ubiq 31 (2022.)

Ubiq 31 (2022.)

Ubiq 30 (2022.)

Ubiq 30 (2022.)


Ubiq 29 (2021.)

Ubiq 29 (2021.)

UBIQ 28 (2021.)

UBIQ 28 (2021.)


UBIQ 27 (2020.)

UBIQ 26 (2020.)


UBIQ 25 (2019.)

UBIQ 24 (2019.)


UBIQ 23 (2018.)

UBIQ 22 (2018.)


UBIQ 21 (2017.)

UBIQ 20 (2017.)


UBIQ 19 (2016.)

UBIQ 18 (2016.)

UBIQ 17 (2015.)

UBIQ 17 (2015.)

UBIQ 16 (2015.)

UBIQ 15 (2014.)

UBIQ 14 (2014.)

 


 

UBIQ 13 (2013.)

UBIQ 12 (2013.)

UBIQ 11 (2012.)

UBIQ 10 (2012.)

UBIQ 9 (2011.)

UBIQ 8 (2011.)

UBIQ 7 (2010.)

UBIQ 6 (2010.)

UBIQ 5 (2009.)

UBIQ 4 (2009.)

UBIQ 3 (2008.)

UBIQ 2 (2008.)

UBIQ 1 (2007.)